OMRÅDER

KTK disponerer flere områder.

Helganes

I terrenget rundt klubbhuset er det flombelysning slik at vi kan trene også gjennom vinteren så sant det ikke er for glatt. Det finnes mang en kant med ulike vanskeligheter like utenfor døren.

Flombelyst område like utenfor klubbhuset.

Flombelyst område like utenfor klubbhuset.

I tillegg til området rundt klubbhuset har vi tilgang til Fjord Motorparks eiendom nærmere flyplassen. Vi må da leie sykler over flyplassveien og kan kjøre videre på sti som går inn på FMP eiendom.

Onsdager disponeres hele motorsporssenteret av KTK.

Onsdager disponeres hele motorsporssenteret av KTK.

 
Deler av Fjord Motorpark`s område. Det skal ikke kjøres utenfor grenser markert på kart.

Deler av Fjord Motorpark`s område. Det skal ikke kjøres utenfor grenser markert på kart.

 

 

Årabrot

Det er også inngått avtale med Haugesund Kommune for bruk av området ved Årabrot Motorsportsenter i Haugesund.

Husk at treningslogg må tas med og at der må være aktivitetsleder til stede. Det er samme krav her som på Helganes.

 
Årabrot tidligere Haugesund Trial klubb.

Årabrot tidligere Haugesund Trial klubb.

Screen Shot 2018-07-15 at 18.10.55.png